Systémový inžinier pre oblasť GSM a rádiových komunikačných sietí

    • Žilina, Slovakia

Back to top