Siemens

Functional Safety Manager

3+ months agoOstrava, Czech Republic

S přicházejícími tématy jako jeautonomní řízení narůstají i nároky na bezpečnost. Přidejte se k týmu, kterýřeší funkční bezpečnost jako jedno z důležitých průřezových témat. Vašímhlavním úkolem bude definovat právě oblast funkční bezpečnosti v rámcicelého projektu. Nahlédnete tak do zákulisí konstrukce a vývoje našichvozidel.

Čemu se u nás tedy budete věnovat?

 • aplikacibezpečnostního procesu v rámci celého cyklu vývoje
 • přípravěa sestavení "safety plánů" a bezpečnostní klasifikaci funkčních skupin vlaku
 • koordinacia podpoře při zpracování bezpečnostních analýz a další bezpečnostně relevantnídokumentace
 • plánování,zavádění a monitorování "safety procesů", se zohledněním nákladů a termínů
 • prezentacivýsledků interním i externím partnerům

Bezčeho se u nás neobejdete:

 • vysokoškolskévzdělání technického zaměření
 • zkušenostis vytvářením konceptů funkční bezpečnosti
 • znalostněkterých z následujících bezpečnostních norem (např. TSI, CSM RA, SIRF, EN50129, EN 50128, EN 61508, ISO 26262, ISO 13849)
 • němčina pro denní komunikaci/nebo angličtina pro každodenní komunikacia základy němčiny

Snástupem k nám, kromě jiného, získáte například:

 • možnostspoluvytvářet nejmodernější vozidla pro celý svět - netvoříme "do šuplíku"
 • podporujemevzdělávání v různých oblastech, např. formou "Rail Academy" nebo v rámcitalentových či expertních programů
 • odměnuza nástup ve výši 50.000 Kč
 • až33 dní dovolené
 • pracovnídobu tak, jak si ji zorganizujete (mezi 10-14 hod. byste měl/a být vždy napřijmu)
 • možnostpracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • osobníroční rozpočet ve výši 24 000 nebo 48 000 Kč (dle seniority), který můžetevyužít na různé volnočasové aktivity v naší cafeterii

A to není vše.Co víc můžeme nabídnout? Klikněte zde: https://www.siemens.cz/mobilityjobs/firemni-benefity

Kde najdete naše kanceláře? V blízkosti metra Stodůlky v Praze, v Ostravě, ul. 28. října.

Pokud je Vám blízké téma udržitelné dopravy a moderníchřešení s ní spojených, jste naším člověkem!

Siemens Mobility jejiž více než 160 let lídrem v oblasti udržitelných, spolehlivých a bezpečnýchdopravních řešení. V ČR máme přes 700 zaměstnanců. U nás se také nacházíglobálně druhé největší vývojové centrum kolejových vozidel (přes 350 kolegů).Pracujeme na projektech do celého světa od definice požadavků, přes vývoj SW/HWa mechaniky, řešení průřezových témat, a to na úrovni celého vozidla.

Každý den ovlivňujemeživoty statisíců cestujících. Naším plně automatizovaným metrem se můžeteprojet ve Vídni, vysokorychlostním vlakem pak např. na přímém spoji meziLondýnem a Amsterdamem. S nejrychlejší lokomotivou světa Taurus se často můžetepotkat i na české železnici.

Mezi aktuálníprojekty patří vybudováníkompletní železniční infrastruktury a dodávka dálkových i vysokorychlostníchjednotek pro Egypt ("Suez nakolejích").Zabýváme se ale i tématy jako je bateriový či vodíkový zdroj pohonu, autonomnířízení a s tím související funkční bezpečnost.

Nemáte připravený CV nebo Vám chybí více informací? Kontaktujte mě na jana.holasova@siemens.com nebo zde: www.linkedin.com/in/janaholasova, kde sdílím vícek aktuálnímu dění a projektům u nás. Ráda si Vás přidám do sítě kontaktů ipro případnou budoucí spolupráci!

Organizační jednotka: Siemens Mobility

Společnost: Siemens Mobility, s.r.o.

Úroveň zkušeností: Středně zkušený profesionál

Typ pozice: Na plný úvazek

Client-provided location(s): Ostrava, Czechia
Job ID: SIemens-227258-cs-cz-1

Perks and Benefits

 • Professional Development
  • Tuition Reimbursement
  • Promote From Within
  • Mentor Program
  • Shadowing Opportunities
  • Access to Online Courses
  • Lunch and Learns
 • Vacation and Time Off
  • Paid Vacation
  • Paid Holidays
  • Personal/Sick Days
  • Sabbatical
  • Leave of Absence
  • Paid Family Leave
 • Office Life and Perks
  • Flexible Work Hours
  • Remote Work Opportunities
  • Commuter Benefits Program
  • Diversity, Equity, and Inclusion Program
 • Health and Wellness
  • Health Insurance
  • Dental Insurance
  • Vision Insurance
  • HSA
 • Financial and Retirement
  • Company Equity
  • Performance Bonus
  • Relocation Assistance