Plastic Component Operator (PCO)

Plastic Component Operator (PCO)

As our Plastic Component Operator (PCO), you'll be responsible for operational aspects of manufacturing process including developing & monitoring of timelines and product creation goals. Your role will include the following job duties:
• Monitor and feed raw materials to the appropriate feeder positions
• Package finished goods and preparing materials for shipping - labelling, palletizing, shrink wrapping, etc.
• Record correct quantities of product in production and packaging lines and process appropriate paperwork
• Perform production responsibilities such as manual lifting, taping, labeling, sorting
• Examine sample material and confirm quality against product specifications
• Report defective or questionable material to PMO and production supervisor
• Maintain clean work areas, assist with machine clean up and changeover
• Ensure safe conditions of work environment and operate in a safe manner
• Contribute information and ideas to team

This roles is Rotating Shift
• Day shift: Monday - Saturday 6:00am - 2:30pm
• Evening shift: Monday - Saturday 2:00pm - 10:30pm
• Night shift: Monday - Saturday 10:00pm - 6:30am
Là Là nhân viên thao tác các sản phẩm về nhựa (PCO) của chúng tôi, bạn sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động của quy trình sản xuất bao gồm việc hỗ trợ phát triển và giám sát các hoạt động tạo ra sản phẩm trong ca làm việc. Vai trò của bạn sẽ bao gồm các nhiệm vụ công việc như sau:

 • Giám sát và cung cấp nguyên liệu thô kịp thời đến các vị trí thích hợp.
 • Đóng gói hàng hóa thành phẩm và chuẩn bị nguyên liệu cho dây chuyền- ghi nhãn, đóng gói, xếp bao lên pallet, vv.
 • Ghi chép chính xác số lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất, đóng gói và xử lý các giấy tờ liên quan
 • Thực hiện các công việc thủ công được giao trong sản xuất như nâng, hạ, dán nhãn, phân loại nguyên liệu.
 • Kiểm tra lấy mẫu nguyên liệu để kiểm tra chất lượng và xác nhận chất lượng đạt so với thông số kỹ thuật của sản phẩm
 • Báo cáo các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất cho cấp trên kịp thời.
 • Duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, hỗ trợ dọn dẹp và vệ sinh máy
 • Đảm bảo các thao tác vận hành đáp ứng các yêu cầu an toàn của môi trường làm việc.
 • Đóng góp ý tưởng cải tiến cho nhóm


Vị trí này yêu cầu làm việc theo ca:
 • Ca ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy 6:00 sáng - 2:30 chiều
 • Ca tối: Thứ Hai - Thứ Bảy 2:00 chiều - 10:30 tối
 • Ca đêm: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:00 tối - 6:30 sáng


Qualifications
• High School diploma or 1-2 years of manufacturing experience
• Experience in a repetitive, light to moderate manufacturing or equivalent environment
• Understanding of weight and measurements
• Ability to read precision measuring instruments and add, subtract, multiply and divide fractions and decimals
• Ability to judge defects based on experience and retained samples
• Ability to work the designated shift for this position

Physical Requirements
• Inside Technical: May be required to perform a wide variety of physical tasks which are generally basic, repetitive, and routine in nature. May be required to sit or stand for long periods of time, in addition to being required to walk, stoop, kneel, crouch, push, or pull
• May frequently be required to reach with hands and arms, and use hands to handle or feel small and medium sized components and exert force or lift up to 70 pounds
• May be required to work with toxic or caustic chemicals and be exposed to fumes and gases, airborne particles, and RF energy
• May be called upon to perform physical and quality checks requiring sufficient visual acuity to identify quality flaws, distinguish colors on small components, or utilize microscopes
• May be required to work with or near small mechanical parts or technical equipment/machinery with elevated noise levels, vibration, and possible risk of electrical shock


Yêu cầu chuyên môn
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất
 • Có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất với tính chất công việc lặp đi lặp lạị, mức độ nặng nhọc từ nhẹ đến trung bình hoặc tương đương
 • Hiểu biết về trọng lượng và đơn vị đo.
 • Có khả năng đọc thông số các dụng cụ đo chính xác, cộng, trừ, nhân và chia các phân số và số thập phân.
 • Có khả năng kiểm tra lỗi sản phẩm dựa trên kinh nghiệm và mẫu lưu.
 • Có thể làm việc theo ca.
Yêu cầu thể chất:
 • Có thể được yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ/động tác cơ bản, lặp đi lặp lại và thường xuyên.
 • Có thể được yêu cầu ngồi hoặc đứng trong thời gian dài, đi bộ, khom lưng, quỳ gối, cúi xuống, đẩy hoặc kéo.
 • Có thể thường xuyên được yêu cầu sử dụng tay, cánh tay để xử lý hoặc cảm nhận các chi tiết nhỏ và vừa, hoặc nâng vật nặng lên tới 25KG.
 • Có thể phải làm việc với các hóa chất độc hại hoặc ăn da và tiếp xúc với khói và khí, các hạt trong không khí và hàn cao tần RF
 • Có thể được yêu cầu thực hiện kiểm tra chất lượng thị lực để xác định lỗi ngoại quan chất lượng, phân biệt màu sắc trên các thành phần nhỏ hoặc sử dụng kính hiển vi
 • Có thể phải làm việc với hoặc gần các bộ phận cơ khí nhỏ hoặc thiết bị / máy móc kỹ thuật có độ ồn cao, độ rung và có thể có nguy cơ bị điện giậtBack to top