Majster výroby (plnenie a balenie)

Detaily:
- Budovať a viesť zverený tím a manažovať jeho výkon prostredníctvom koučingu, merania výkonu, spätnej väzby a analýzy treningových potrieb so zameraním na rozvoj odborných znalostí a tímovej spolupráce s cieľom maximalizovať motivovanosť a angažovanosť
- Vybudovať a zaktivizovať tím operátorov prveho kontaktu, s cieľom kontinuálne poskytovať osobe na konci nášho dodávateľskeho reťazca vynikajúcu bezpečnosť, kvalitu, služby a hodnotu
- Rola má priamy vplyv na strategiu GMS dosahovať tri nuly: nula nehôd,nula chýb a nulový odpad
- Zabezpečiť, aby bola obchodná strategia poskytovaná prostredníctvom zaangažovaneho, motivovaneho a schopneho tímu zamestnancov
- Priraďovať ľuďí k výrobným linkám na základe ich vedomostí a skúseností
- Stanovovať podmienky na dosahovanie cieľa a riadiť sa podľa nich s cieľom dosiahnuť zlepšenie výkonnosti a uspokojiť budúce obchodne potreby
- Identifikovať a riešiť problem zahŕňajúci zamestnancov v reálnom čase. Zahŕňa spustenie procesu GSK riešenia problemov so zamestnancami a potrebne podporne funkcie
- Byť výrazne viditeľný počas zmeny, kedy existuje väčšie riziko problemov, napr. čistenie liniek, zmeny liniek a poskytovanie usmernení a riešenie prípadných vzniknutých problemov
- Zabezpečovať, aby sa po bezpečnostnej, kvalitatívnej alebo výkonnostnej odchýlke/probleme daná oblasť vrátila na štandardnú úroveň riadeným spôsobom
- Viesť a koučovať tímy na zmenách s cieľom zabezpečiť dodržiavanie noriem pre bezpečnosť, kvalitu, súlad a výstup

Mzda: 1 100€ / mesačne + ročný bonus na základe plnenia cieľov spoločnosti

*LI-GSK

Základná kvalifikácia/vzdelanie:
- Stredoškolske / univerzitne vzdelanie
- Preferovaná technická oblasť
- Predošlá skúsenosť: 3 roky
- MS Office - mierne pokročilý
- Anglický jazyk - mierne pokročilý
- SAP - výhodou
- Riadenie ľudí
- Riadenie konfliktov
- Riešenie problemov

Preferovane kvalifikácie:
Pozri Základná kvalifikácia/vzdelanie.

Why GSK?:
- Motivujúci ročný bonus
- 2 x ročne doplnkove mzdove plnenie - 13. a 14. plat (pri splnení stanovených cieľov)
- príplatky za zmeny
- 2 x ročne Príspevok na relax vo výške prislúchajúcej danej pozícii
- Príspevok na dopravu
- Príspevok na presťahovanie sa do okresu Levice (1500€), pri zmene trvaleho alebo prechodneho pobytu
- Príspevok na doplnkove dôchodkove poistenie alebo životne poistenie
- Mimoriadne voľno pri dôležitých životných udalostiach nad rámec zákona (napr. vlastná svadba zamestnanca - 2 dni platene voľno)
- Po 2 rokoch zotrvania vo firme príspevok na rekreáciu
- Stravovanie v priestoroch závodu (zamestnanec si dopláca 0.66€)
- Pitný režim zdarma (voda, čaj a rôzne druhy kávy)
- Program preventívnej zdravotnej starostlivosti - očkovanie detí aj dospelých, preventívne prehliadky zamerane napr. na srdcovocievne ochorenia, diabetes, odvykanie od fajčenia, kontrolne vyšetrenia na rakovinu a štandardne preventívne vyšetrenia
- 4 x do roka balíček zubných pást z nášho portfólia ZDARMA

Profil Skupiny GSK
GSK (GlaxoSmithKline) je globálna vedecky orientovaná farmaceutická spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 115 krajinách sveta. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu ľudskeho života tým, že umožňujeme ľuďom žiť aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Zameriava sa na vývoj nových produktov, ktore zlepšujú život a zdravie ľudí. Globálne vytvára aj pridanú hodnotu v ekonomických a sociálnych sferach krajín, v ktorých pôsobí. GSK vyvíja, vyrába a poskytuje širokú škálu inovatívnych výrobkov zdravotnej a osobnej starostlivosti.
Hodnotami GSK sú transparentnosť, integrita, úcta k ľuďom a orientácia na pacienta.

Kontaktne informácie
Môžete sa uchádzať o túto pozíciu online stlačením tlačidla °Uchádzať sa teraz°
Dôležitá poznámka pre personálne agentúry

GSK neprijíma odporúčania personálnych agentúr na voľne pracovne pozície zverejnených na tejto stránke. Všetky personálne agentúry sú povinne kontaktovať obchodne oddelenie / personálne oddelenie GSK pre získanie predchádzajúceho písomneho povolenia pred odporúčaním nejakeho kandidáta do GSK. Získanie predchádzajúceho písomneho súhlasu je podmienkou pre akúkoľvek dohodu (ústnu alebo písomnú) medzi personálnou agentúrou a GSK. V prípade neexistencie takehoto písomneho povolenia sa všetky aktivity personálnej agentúry považujú za vykonane bez súhlasu alebo zmluvnej dohody s GSK. GSK teda nezodpovedá za žiadne poplatky vyplývajúce z takýchto aktivít alebo za akekoľvek poplatky vyplývajúce z odporúčaní personálnymi agentúrami, pokiaľ ide o ponuku voľných pracovných miest zverejnených natejto stránke.


Back to top