Zarábač

Základná kvalifikácia/vzdelanie:

Preferované kvalifikácie:

Detaily:

  • Kontrolovať stav zásob výrobných materiálov;
  • Obsluhovať mixéry a zariadenia prostredníctvom software-u s cieľom výroby bulku;
  • Umývať mixéry, zariadenia a pomôcky;
  • Zabezpečovať výrobný materiál na oddelení fabrikácie a oddelení navažovania;
  • Kontrolovať kvalitu bulku;
  • Spolupracovať s laboratóriom za účelom kontroly vlastností bulku;
  • Dodržiavať FIFO (First in/First out);
  • Vykonávať úlohy podľa pokynov nadriadeného v rámci dohodnutého druhu práce;

Kontaktné informácie

Môžete sa uchádzať o túto pozíciu online stlačením tlačidla °Uchádzať sa teraz°

Dôležitá poznámka pre personálne agentúry

GSK neprijíma odporúčania personálnych agentúr na voľné pracovné pozície zverejnených na tejto stránke. Všetky personálne agentúry sú povinné kontaktovať obchodné oddelenie / personálne oddelenie GSK pre získanie predchádzajúceho písomného povolenia pred odporúčaním nejakého kandidáta do GSK. Získanie predchádzajúceho písomného súhlasu je podmienkou pre akúkoľvek dohodu (ústnu alebo písomnú) medzi personálnou agentúrou a GSK. V prípade neexistencie takéhoto písomného povolenia sa všetky aktivity personálnej agentúry považujú za vykonané bez súhlasu alebo zmluvnej dohody s GSK. GSK teda nezodpovedá za žiadne poplatky vyplývajúce z takýchto aktivít alebo za akékoľvek poplatky vyplývajúce z odporúčaní personálnymi agentúrami, pokiaľ ide o ponuku voľných pracovných miest zverejnených natejto stránke.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top