Verejný zdravotník / Zdravotná sestra v medzinárodnej výrobnej spoločnosti

Základná kvalifikácia/vzdelanie:

Ste vhodný kandidát? Odpoveď je "áno", pokiaľ máte:

  • min. kvalifikáciu diplomovanej zdravotnej sestry
  • pokročilú úroveň anglického jazyka
  • ovláda prácu s PC
  • výborné organizačné a komunikačné zručnosti

Preferované kvalifikácie:

Detaily:

Poslaním našej spoločnosti je zlepšovať kvalitu ľudského života tým, že umožňujeme ľuďom robiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

V súlade s naším poslaním otvárame novú jedinečnú pozíciu v tíme EHS (environment, health & safety), ktorej hlavným poslaním bude:

  • mať zodpovednosť za program na podporu zdravého a pohodového pracovného prostredia týkajúce sa špecifických oblastí, ako napríklad: ergonómia a ľudské faktory, odolnosť a duševné zdravie, zdravý životný štýl
  • dohliadať na vykonávanie lekárskych prehliadok zamestnancov včas a v súlade s internými predpismi ako aj slovenskou legislatívou
  • podporovať rozvoj zdravého pracovného prostredia, systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia vrátane tvorby smerníc a štandardných pracovných postupov
  • pravidelne komunikovať vrámci danej oblasti so zamestnancami a externými dodávateľmi/poskytovateľmi služieb

#LI-LGSK

Kontaktné informácie

Môžete sa uchádzať o túto pozíciu online stlačením tlačidla °Uchádzať sa teraz°

Dôležitá poznámka pre personálne agentúry

GSK neprijíma odporúčania personálnych agentúr na voľné pracovné pozície zverejnených na tejto stránke. Všetky personálne agentúry sú povinné kontaktovať obchodné oddelenie / personálne oddelenie GSK pre získanie predchádzajúceho písomného povolenia pred odporúčaním nejakého kandidáta do GSK. Získanie predchádzajúceho písomného súhlasu je podmienkou pre akúkoľvek dohodu (ústnu alebo písomnú) medzi personálnou agentúrou a GSK. V prípade neexistencie takéhoto písomného povolenia sa všetky aktivity personálnej agentúry považujú za vykonané bez súhlasu alebo zmluvnej dohody s GSK. GSK teda nezodpovedá za žiadne poplatky vyplývajúce z takýchto aktivít alebo za akékoľvek poplatky vyplývajúce z odporúčaní personálnymi agentúrami, pokiaľ ide o ponuku voľných pracovných miest zverejnených natejto stránke.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top