Szef Zmiany

Podstawowe oczekiwania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku zarządzającym ludźmi w obszarze produkcji minimum 3 lata
 • Znajomość procesów produkcyjnych i jakościowych związanych z produkcją żywności lub farmaceutyczną
 • Wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju kariery
 • Orientacja na podnoszenie efektywności pracy w złożonym środowisku
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość MsOffice (Excel,Word,PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i w piśmie
 • Wiedza z zakresu Lean Manufacturig / Six Sigma
 • Doświadczenie w przemysle spożywczym lub farmaceutycznym
 • Dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy z systemem SAP
 • Gotowośc do pracy w systemie trzyzmianowym

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Koordynacja procesów produkcyjnych w celu uzyskania produktu o najwyższej jakości w oczekiwanym czasie i przy określonych kosztach:
 • uczestnictwo w procesie budżetowania i odpowiedzialność za realizację budżetu
 • uczestnictwo w procesach walidacyjnych i auditach
 • uczestnictwo we wdrażaniu nowych technologii i asortymentów
 • monitorowanie realizacji celów produkcyjnych i wdrażanie działan korygujących i usprawniających
 • Organizowanie, motywowanie i zapewnienie rozwoju zespołów :
 • efektywne alokowanie zasobów w zależności od potrzeb i planów produkcyjnych
 • podnoszenie kompetencji i dbałość o rozwój zespołu
 • planowanie celów do realizacji przez pracowników produkcji
 • zarządzanie urlopami i absencją i dyscypliną w zespole
 • Optymalizacja procesów w zakresie efektywnościowych wskaźników produkcyjnych i jakościowych
 • zgłaszanie usprawnień i promowanie zasad Lean Sigma oraz rozwiązywanie problemów
 • Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze pracy.

Co Oferujemy?

 • Możliwość poznawania biznesu w dynamicznej i kompleksowej organizacji o charakterze międzynarodowym
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Możliwość rozwoju umiejętności i własnej kariery
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, możliwość wykupienia pakietów sportowych)

Zapraszamy do przesyłania aplikacji w języku polskim korzystając z przycisku "Wyślij aplikację" w terminie do 26 października 2017r.

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top