Stażysta w zespole Badań Rynku

Podstawowe oczekiwania:

 • Studentka / Student IV lub V roku kierunków ekonomicznych lub pokrewnych
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze badan rynku, marketingu
 • Wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do szybkiego uczenia się oraz adoptowania zmian
 • Doskonała organizacja pracy własnej
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Wsparcie ogólne dzialań CEE Insight Managera
 • Organizacja wewnętrznych i zewnętrznych spotkań, w tym planowanie porządku obrad.
 • Ustalenia i organizacja podróży służbowych
 • Opracowywanie dokumentacji, raportów, zestawień i prowadzenie korespondencji
 • Udział w przygotowaniach do podejmowania inspekcji/audytów wewnetrzych i zewnętrznych
 • Funkcje specyficzne dla funkcji wsparcia
 • Posredniczenie pomiędzy klientami wewnętrznymi a zewnętrznymi dostawcami w celu zapewnienia właściwej wymiany informacji i np .: gromadzenie materiałów badawczych
 • Śledzenie rynku sektora HealthCare
 • Analiza danych i opracowywanie raportów
 • Opracowanie i przygotowanie prezentacji

Oferujemy:

 • Możliwość poznania biznesu w wiodącej firmie w branży ochrony zdrowia na świecie
 • Przyjazne i wspierające środowisko pracy
 • Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Elastyczny czas pracy

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 10 września 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku "Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top