Stażysta w Dziale Utrzymania Ruchu

Zakres odpowiedzialnosci:
• Wsparcie w planowaniu i wykonywaniu konserwacji maszyn.
• Znajdowanie i eliminowanie przyczyn awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych.
• Sprawne posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Podstawowe oczekiwania:
• Studenci IV lub V roku na kierunkach: elektronika, mechatronika lub automatyka
• Umiejętność pracy ze schematami elektrycznymi i pneumatycznymi oraz umiejętność diagnostyki układów sterowania w tym usuwanie awarii.
• Znajomość układów sterowania opartych o układy stykowe i sterowniki PLC.
• Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.
• Orientacja na podnoszenie efektywności pracy w złożonym i dynamicznym środowisku.
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
• Zawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
• Dobra znajomość MsOffice oraz AutoCad
• Dyspozycyjność 30-35 godzin tygodniowo

Mile widziane:

Why GSK?:
Oferujemy:
• Możliwość poznania biznesu w wiodącej firmie w branży ochrony zdrowia na świecie
• Przyjazne i wspierające środowisko pracy
• Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności
• Międzynarodowe środowisko pracy
• Elastyczny czas pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Możliwość udziału w szkoleniach


Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 25 marca 2018 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top