Stażysta w Dziale Produkcji

Zakres odpowiedzialnosci:
• Udział w procesie potwierdzania dokumentacji produkcyjnej - raporty zgodności serii
• Analiza poprawności przebiegu procesu produkcyjnego
• Wsparcie w przygotowaniu obszaru do auditów - w zakresie realizowanych czynności
• Wsparcie Szefów Zmiany i Administratora Produkcji w bieżącej pracy
• Archiwizacja dokumentacji

Podstawowe oczekiwania:
• Studenci IV/V roklu studiów (chemia, zarządzanie, inżynieria produkcji, towaroznawstwo i pokrewne)
• Dostępność czasowa 30 - 35 godzin w tygodniu
• Umiejętność myślenia procesowego, optymalizacji procesów
• Zorganizowanie / obowiązkowość
• Umiejętność pracy zespołowej, współpracy z różnymi obszarami organizacji
• Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:
Patrz podstawowe oczekiwania.

Why GSK?:
Oferujemy:

• Możliwość poznania biznesu w wiodącej firmie w branży ochrony zdrowia na świecie
• Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, możliwość dopasowania czasu pracy do planu zajęć
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenia swoich kompetencji
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta

Zapraszamy do zamieszczenia CV w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top