Stażysta w Dziale Kontroli Jakości

Zakres odpowiedzialnosci:
• Wykonywanie badań w określonym obszarze kontroli jakości
• Obsługa próbki zgodnie z aktualnymi procedurami oraz instrukcjami
• Stosowanie technik analitycznych
• Rzetelne dokumentowanie wszelkich badań zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
• Utrzymywanie standardów pracy w celu zapewnienia wydajności i właściwej jakości pracy

Podstawowe oczekiwania:
• Studenci IV/V roklu studiów na kierunkach: chemia, farmacja lub pokrewnych
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją
• Znajomość pakietu MSOffice
• Wysoka motywacja i gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju w wyżej określonym obszarze działalności biznesowej
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją

Mile widziane:
Proszę sprawdzić podstawowe oczekiwania.

Why GSK?:
Oferujemy:
• Możliwość szkoleń z zakresu technik analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
• Możliwość poznania wymagań GMP , Data Integrity
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, możliwość dopasowania czasu pracy do planu zajęć
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta

GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.

Zapraszamy do zamieszczenia CV w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top