Stażysta w Dziale EHS i Zarządzania Ryzykiem

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie kierunkowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska lub techniczne – studenci IV – V roku,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze BHP
 • Wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do szybkiego uczenia się oraz adoptowania zmian
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Tworzenie dokumentacji EHS zgodnie z wymogami przepisów polskich jaki / lub wymagań GSK
 • Uczestnictwo w projektach doskonalenia procesów systemów EHS ,
 • Wizualizacja aspektów EHS i usprawnień
 • Wspieranie budowania kultury zero wypadków
 • Opracowywanie dokumentacji, raportów, zestawień i prowadzenie korespondencji
 • Utrzymywanie 5S na powierzonym stanowisku pracy
 • Utrzymywanie standardów pracy w celu zapewnienia wydajności i właściwej jakości pracy
 • Udział w obowiązujących szkoleniach
 • Przestrzeganie programu higieny
 • Dbałość o zachowanie właściwych relacji w zespole
 • Udział w przygotowaniach do podejmowania inspekcji/audytów zewnętrznych

Oferujemy:

 • Możliwość poznania biznesu w wiodącej firmie w branży ochrony zdrowia na świecie
 • Przyjazne i wspierające środowisko pracy
 • Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Elastyczny czas pracy

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 28 września 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku "Wyślij aplikację".

W liście intencyjnym prosimy o zawarcie informacji:

 • co motywuje Cię do objęcia stażu w Obszarze EHS
 • jakie kompetencje chcesz rozwijać
 • jakie są Twoje oczekiwania względem stanowiska

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top