Stażysta w Dziale EHS I Zarządzania Ryzykiem

Zakres odpowiedzialnosci:
• Tworzenie dokumentacji EHS zgodnie z wymogami przepisów polskich jaki / lub wymagań GSK
• Uczestnictwo w projektach doskonalenia procesów systemów EHS ,
• Wizualizacja aspektów EHS i usprawnień
• Wspieranie budowania kultury zero wypadków
• Opracowywanie dokumentacji, raportów, zestawień i prowadzenie korespondencji
• Utrzymywanie 5S na powierzonym stanowisku pracy
• Utrzymywanie standardów pracy w celu zapewnienia wydajności i właściwej jakości pracy
• Udział w obowiązujących szkoleniach
• Udział w przygotowaniach do podejmowania inspekcji/audytów zewnętrznych

*LI-GSK

Podstawowe oczekiwania:
• Wykształcenie kierunkowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska lub techniczne - studenci IV - V roku,
• Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
• Mile widziane doświadczenie w obszarze BHP
• Wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Zdolność do szybkiego uczenia się oraz adoptowania zmian
• Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją

Mile widziane:
Brak.

Why GSK?:
Oferujemy:

• Możliwość poznania biznesu w wiodącej firmie w branży ochrony zdrowia na świecie
• Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i umiejętności
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, możliwość dopasowania czasu pracy do planu zajęć
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Możliwość udziału w szkoleniach I podnoszenia swoich kompetencji
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta

Zapraszamy do zamieszczenia CV w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top