Starszy Inżynier

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o profilu: mechatronik, budowa maszyn, automatyka i robotyka
 • Doświadczenie z zakresu uruchamiania i eksploatacji urządzeń wytwarzania oraz pakowania
 • Doświadczenie w zespołach projektowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętnośc pracy w zespole i budowania relacji

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Tworzenie i wdrażanie wymagań dla obiektów w oparciu o prawo polskie i standardy wewnętrzne
 • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej
 • Udział w procesach odbioru urządzeń u producenta
 • Koordynacja procesu rozruchu i testów kwalifikacyjnych przed przekazaniem do eksploatacji
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie swoich kompetencji
 • Współdziałanie w ocenach ryzyka
 • Cykliczny przegląd strategii rozwoju podległych systemów
 • Udział w auditach jakości, EHS i technicznych

Dlaczego Dział Techniczny w Fabryce GSK w Poznaniu?

Poszukujemy osoby do obszaru technicznego w Fabryce GSK w Poznaniu. Idealnym kandydatem będzie osoba mająca wiedzę i doświadczenie w zakresie uruchamiania i eksploatacji urządzeń produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym, która ceni możliwość poznawania biznesu w dynamicznej i kompleksowej organizacji o charakterze międzynarodowym.

Dołączając do nas będziesz mieć możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie uruchamania i eksploatacji jak również tworzenia nowych rozwiązań dla urządzeń produkcyjnych oraz w zakresie zarządzania projektami. A co najważniejsze, osiągniesz satysfakcję wynikającą z możliwości pracy w firmie, która prowadzi badania nad nowymi terapiami, produkuje i dostarcza na rynek produkty, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie.

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 29 września 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku "Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GSK.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top