Specjalista Zapewnienia Jakości

Zakres odpowiedzialnosci:
• Ciągły nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Systemu Zarządzania Jakością (QMS) oraz prawa farmaceutycznego
• Bieżące wsparcie i ocena sytuacji w zakresie problemów/ odchyleń/ awarii
• Bieżące wsparcie obszarów w zakresie budowania świadomości jakościowej poprzez właściwą postawy i zachowania (konsultacje, obserwacje procesu, dzielenie się wiedzą, poszukiwanie rozwiązań, nadzór jakościowy prowadzonych procesów, podejmowanie decyzji jakościowych dotyczących procesów oraz serii)
• Weryfikacja standardów (standard confirmation)
• Realizacja i przestrzeganie polityki EHS

Podstawowe oczekiwania:
• Absolwenci kierunków - Biologia, Biotechnologia, Chemia, Farmacja lub pokrewnych
• Mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze jakości i/lub w obszarze produkcyjnym
• Znajomość zasad zarządzania jakością i podstawowych wymagań jakościowych
• Wysoka motywacja i gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju w wyżej określonym obszarze działalności biznesowej
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komunikację i pracę z dokumentacją
• Umiejętność pracy zespołowej i budowania relacji
• Poszukiwanie informacji i samodzielność
• Umiejętność rozwiązywania problemów i dociekania przyczyn źródłowych

Mile widziane:
N/A

Why GSK?:
Oferujemy:

• Pracę w wiodącej firmie z branży ochrony zdrowia
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
• Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
• Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
• Nagrody za polecenia pracowników
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta

Zapraszamy do zamieszczenia CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top