Specjalista Planowania Długoterminowego

Podstawowe oczekiwania:

 • Znajomość procesów związanych z łańcuchem dostaw oraz zarządzaniem dostawami i popytem
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu planowania i harmonogramowania
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • Umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów
 • Zdolność do przyswajania informacji z różnych źródeł
 • Dbałość o szczegóły oraz zdolność do pracy pod presją czasu
 • Wykształcenie wyższe
 • Zaawansowany poziom obsługi programu Excel
 • Znajomość systemów planowania i harmonogramowania
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i w piśmie

Dodatkowe wymagania:

Doświadczenie w pracy w systemie SAP APO mile widziane

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Opracowywanie planu dostaw (supply plan) dla wybranych produktów (SKU), w paczkach miesięcznych dla horyzontu 4-24 miesiące oraz tygodniowych dla horyzontu 6-12 tyg.
 • Dostarczanie danych do przygotowania SRM w ramach procesu CCC
 • Przygotowywanie RCCP
 • Przekazywanie Planu Dostaw do Zespołów Planowania Operacyjnego oraz Strumieni Produkcji
 • Punkt kontaktowy dla klientów (GSK Supply Chain HUBs)
 • Weryfikacja zapotrzebowań fabryki z klientami i eskalacja do Menedżera Zespołu Planowania Długoterminowego
 • Ocena realizacji planu dostaw i trendów dla wybranych SKU. analizowanie przyczyn źródłowych odchyleń od wyników KPI i proponowanie działań zapobiegawczych
 • Okresowa aktualizacja danych podstawowych
 • Dostarczanie standardowych raportów w ramach Terapii oraz Kategorii Produktów

Poszukujemy nastawionej na rozwój osoby do Działu Logistyki - takiej, która ceni możliwość wywierania wpływu na biznes w dynamicznej i kompleksowej organizacji.

Dołączając do nas, będziesz mieć możliwość realizowania ciekawych zadań przyczyniając się do zwiększania dostępności produktów GSK dla Pacjentów. A co najważniejsze, osiągniesz satysfakcję wynikającą z możliwości pracy w firmie, która prowadzi badania nad nowymi terapiami, produkuje i dostarcza na rynek produkty, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie.

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 10 października 2017r CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim, korzystając z przycisku "Wyślij aplikację".

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top