Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii

Podstawowe oczekiwania:

 • Znajomość prawa farmaceutycznego i procedur w zakresie procesów monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Systematyczność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych aktywności;
 • Samodzielność i szybkość w działaniu;
 • Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Umiejętność przekazywania wiedzy;
 • Umiejętność pracy w zespole i motywacja do podnoszenia jakości pracy zespołu;
 • Własna inicjatywa oparta na silnej motywacji do ulepszania funkcjonujących rozwiązań.
 • Umiejętność pracy w systemach informatycznych związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Codzienne prowadzenie działań w zakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii produktów dopuszczonych do obrotu oraz będących w trakcie badań klinicznych, w tym produktów leczniczych, szczepionek, wyrobów medycznych i produktów GSK Consumer Healthcare;
 • Przygotowanie i aktualizacja lokalnych procedur dotyczących monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • Zapewnienie zgodności procesów zbierania zgłoszeń zdarzeń niepożądanych z lokalnymi przepisami prawnymi i globalnymi wymaganiami;
 • Wprowadzanie zgłoszeń do globalnej bazy;
 • Terminowe przekazywanie raportów pojedynczych i okresowych do władz regulacyjnych;
 • Szkolenie wszystkich pracowników GSK w Polsce w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów GSK oraz specyficznych grup pracowników i współpracowników spoza GSK, zgodnie z wymaganiami;
 • Koordynacja i raportowanie lokalnych aktywności związanych z Planem Zarządzania Ryzykiem (RMP);
 • Prowadzenie działań w zakresie kontroli jakości, zgodnie z globalnymi standardami i procedurami lokalnymi;
 • Tłumaczenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa farmakoterapii na język angielski

Oferujemy:

 • Kulturę pracy opartą na wartościach w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji
 • Pracę pełną wyzwać
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, możliwość wykupienia pakietów sportowych)
 • Miłą atmosferę pracy

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 30 września 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim korzystając z przycisku "Wyślij Aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GSK.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top