Specjalista ds. bezpieczeństwa farmakoterapii

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – farmaceuta lub kierunki pokrewne
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym umiejętność prowadzenia telekonferencji.
 • Doświadczenie w pracy z dokumentami medycznymi, w rejestracji dokumentów, w dziale medycznym, w tym m.in. identyfikowanie tzw. sygnałów bezpieczeństwa w przypadku odnalezienia danych o produkcie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego stosowania i nie zostały jeszcze opisane w jego dokumentacji medyczno-rejestracyjnej; mile widziane doświadczenie w zespole nadzorującym bezpieczeństwo farmakoterapii (pharmacovigilance).
 • Praktyczna znajomość obsługi oprogramowania: MS Office - Word, Excell, Powerpoint, Internet Explorer, e-mail, umiejętność obsługiwania i posługiwania się bazami danych takimi jak: Embase, MedLine (OVID).
 • Systematyczność, skrupulatność, terminowość.
 • Chęć i otwartość do pracy z dokumentami.
 • Umiejętności analityczne i metodyczne podejście w pracy.
 • Komunikatywność – umiejętność pozyskiwania i przekazywania wiedzy i informacji w sposób zrozumiały i łatwy do zaakceptowania przez odbiorcę
 • Umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

Zapewnienie specjalistycznej ekspertyzy w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii leków pozostających pod nadzorem zespołu rozumianej jako:

 • Tworzenie oraz aktualizacja źródłowej dokumentacji bezpieczeństwa farmakoterapii dla produktów
 • Analiza zdarzeń niepożądanych zarejestrowanych przez firmę GSK, pod kątem ważnych informacji dotyczących leczenia pacjentów, które mogą prowadzić do zmiany zapisu w drukach rejestracyjnych (analiza sygnałów bezpieczeństwa farmakoterapii)
 • Analiza literatury medycznej
 • Doradztwo medyczno-farmaceutyczne – wspomaganie pracy zespołu
 • Odpowiadanie na medyczne pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów, stawiane przez jednostki wewnątrz i zewnątrz firmowe
 • Tworzenie okresowych raportów bezpieczeństwa farmakoterapii
 • Tworzenie i utrzymanie aktualnej globalnej dokumentacji referencyjnej dla wybranych grup produktów, które są pod nadzorem zespołu, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz wewnętrznymi ustaleniami, w wyznaczonych ramach czasowych

Oferujemy:

 • Kulturę pracy opartą na wartościach w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, możliwość wykupienia pakietów sportowych)
 • Miłą atmosferę pracy

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 25 sierpnia 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim korzystając z przycisku "Wyślij Aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GSK.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top