Specjalista BHP i Ochrony Środowiska

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (w zakresie bezpieczeństwa pracy inżynieryjne , chemiczne itd.)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze BHP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Wiedza BHP, z uwzględnieniem ocen bezpieczeństwa, środków kontroli
 • Znajomość systemów zarządzania ochroną środowiska i bezpieczeństwa
 • Ogólna wiedza dot. Zarządzania bezpieczeństwem ISO/ OHSAS 18 001
 • Umiejętność organizowania pracy własnej i wdrażania ciągłych usprawnień
 • Umiejętność pracy z ludźmi i kierowania projektami w zakresie poprawy bezpieczeństwa
 • Znajomość pakietu MsOffice ( dobra znajomość programu Excel oraz mile widziana znajomość programu Ms Project)
 • Mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego w zakresie zarządzania środowiskiem ISO 14001 i bezpieczeństwem (ISO 18001)

Dodatkowe wymagania:

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Realizowanie zadań wynikających z przepisów polskiego prawa i wytycznych GSK w zakresie EHSS (środowisko, bezpieczeństwo, zdrowie i zrównoważony rozwój)
 • Opiniowanie projektów technicznych, technologicznych i dokumentacji obejmującej aspekty bezpieczeństwa, pod kątem spełniania przepisów BHP i standardów EHS, udział w kwalifikacjach i odbiorach projektów
 • Organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych i odpowiednich planów ciągłości biznesowej
 • Raportowanie i monitoring aspektów EHSS
 • Prowadzenie i realizacja dochodzeń po incydentach EHS, identyfikowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących
 • Identyfikacja i realizacja szkoleń EHS
 • Popularyzacja i kontrola przestrzegania przepisów lokalnych oraz standardów
 • Wspieranie i współpraca z innymi obszarami w celu poprawy wyników zakładu w zakresie EHS
 • Prowadzenie kontroli stanu BHP na wszystkich stanowiskach pracy, poprzez inspekcje i audyty.
 • Wizualizowanie i promocja projektów i programów EHSS na terenie zakładu i poza nim.

Oferujemy:

 • Kulturę pracy opartą na wartościach w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, możliwość wykupienia pakietów sportowych)
 • Miłą atmosferę pracy

Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 28 lipca 2017 r. CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim korzystając z przycisku "Wyślij Aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GSK.

Dane kontaktowe

Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".

Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top