Shopper Activation Manager PH UA

Your Responsibilities:
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Планування

- Розробляти та погоджувати плани активації покупців для аптечного/ замовника, тісно співпрацюючи з працівниками, що відповідають за роздрібний продаж, та роботу з ключовими клієнтами.
- Перетворення категорійної стратегії компанії в переконливі комерційні пропозиції (з метою узгодження плану активації покупців із замовником).
- Розробляти і контролювати реалізацію річного промо плану для аптечного каналу та ключових замовників.
- Забезпечення максимальної узгодженості з планами споживчого маркетингу шляхом тісної співпраці з відділом.
- Використання найбільш ефективних промо моделей/програм, для аптечного та массового каналу /замовника.
- Розробка і впровадження інструментів для оцінки ефективності програм торговельного маркетингу.
- Здійснення ефективного управління промо бюджетом (планування, контроль та ефективність інвестицій).
- Тісна співпраця з відділом логістики та збуту у прогнозуванні об'єму продажів з метою забезпечення наявності продукції для промо заходів.
- Дотримання термінів, встановлених для комерційної діяльності і активне управління графіками від початку до кінця виробничого циклу в організації.
- Управління системою Zinc (створення робіт, вивантаження, редагування, архівації).

- Забезпечувати найкращу в своєму класі візуальну доступність в аптеках із зосередженням на ключові торгові марки та правильне використання ключових повідомлень для покупців, використовуючи найбільш ефективні рекламні матеріали для аптечного та массового каналу /замовника.
- Забезпечувати виконання основних ініціатив у категоріях відповідно до регіональної/глобальної стратегії у категоріях і рекомендацій.
- Дотримуватися вимог місцевого законодавства і корпоративних стандартів у сфері реклами і стимулювання збуту.
- Розуміння поведінки покупців у аптечному каналі збуту.
- Використовувати, і впроваджувати передові засоби закупівельного маркетингу (управління взаємовідносинами з покупцями, цифровий маркетинг) та кращі рішення стосовно використання рекламних матеріалів у аптечному та массовому каналі збуту.
- Виділяти час для візитів у аптеки та магазини, для отримання розуміння поведінки покупців у точках продажу.
- Переглядати можливості конкурентоспроможної активації і при необхідності пропонувати конкретні заходи.
- Регулярно працювати з командою збуту над переглядом основ збуту: категорійний менеджмент, основних місць з товаром, розподіл полиць, вплив рекламних матеріалів, та промо активацій.
- Розробка стандартів розміщення продукції згідно специфіки аптек та ключових замовників.
- Використовувати найбільш ефективні типи промо акцій для аптечного та массового каналу /замовника.

Стимулювання Збуту: Розвиток діяльності, спрямованої на внутрішніх та зовнішніх замовників

- Розробляти комерційні презентації, які забезпечать виконання категорійної стратегії.
- Проводити презентації і здійснювати спільне керівництво презентаціями категорійних планів та ключових ініціатив для групи збуту.
- Розробляти матеріал для комерційних візитів (демонстраційні папки, тощо)
- Реагувати на відгуки клієнтів з метою покращення ефективності промо активацій.
- Контроль, аналітика та коригуючі заходи
- Здійснювати регулярну оцінку промо заходів направлених на збільшення продажів.
- Готувати звіти з промо заходів на конкретному ринку, та презентувати їх на зустрічах з групою збуту.
- Готувати звіти, що ґрунтуються на фактах, одержаних із зовнішніх та внутрішніх джерел, і на визначених ключових показниках ефективності.
- Забезпечувати та контролювати достатню промо підтримку на ринку, яка дозволить досягати ключових комерційних показників (доля ринку, цілі з продажів).

Why You?

Basic qualifications:
Recruiter required to update

Preferred qualifications:
RECRUITER TO UPDATE

Why GSK?:
Ми надаємо рівні можливості всім потенційним і творчим людям. Місія GSK - підвищувати якість життя людей, щоб вони відчували себе краще, жили довше і робили більше. Ми запрошуємо до участі в конкурсі людей з обмеженими можливостями!

Contact information:
You may apply for this position online by selecting the Apply now button.
Important notice to Employment businesses/ Agencies

GSK does not accept referrals from employment businesses and/or employment agencies in respect of the vacancies posted on this site. All employment businesses/agencies are required to contact GSK's commercial and general procurement/human resources department to obtain prior written authorization before referring any candidates to GSK. The obtaining of prior written authorization is a condition precedent to any agreement (verbal or written) between the employment business/ agency and GSK. In the absence of such written authorization being obtained any actions undertaken by the employment business/agency shall be deemed to have been performed without the consent or contractual agreement of GSK. GSK shall therefore not be liable for any fees arising from such actions or any fees arising from any referrals by employment businesses/agencies in respect of the vacancies posted on this site.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top