Senior Brand Manager

Basic qualifications:

 • Co najmniej 4 lat doświadczenia w marketingu z potwierdzonymi osiągnięciami w czołowych firmach branży FMCG lub OTC
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu marką
 • zaawansowany poziom języka angielskiego w mowie i piśmie
 • biegła obsługa pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • innowacyjność i kreatywność

Preferred qualifications:

n/a

Details:

Rozwój Marek:

 • Rozwój oraz implementacja planu aktywacyjnego dla marki na podstawie planów regionalnych
 • Rozwój oraz implementacja materiałów promocyjnych oraz dopasowanie materiałów globalnych do potrzeb rynku lokalnego
 • Uważne monitorowanie funkcjonowania rynku i konkurencji, analizowanie odstępstw od planu, tworzenie rekomendacji i wdrażanie działań naprawczych
 • Współpraca z działem medycznym, prawnym oraz rejestracji leków w zakresie komunikacji marki, haseł reklamowych (claim'ów) oraz innych aspektów wymaganych przez prawo farmaceutyczne
 • Koordynacja budżetu promocyjnego marki, aby dostarczyć roczny rachunek wyników dla marki

Aktywacja Marek:

 • Adaptacja globalnych narzędzi marketingowych dla potrzeb lokalnego rynku zgodnie z wytycznymi regionalnymi / globalnymi (np. innowacje komercyjne: hasła reklamowe / teksty reklam / wymogi prawa farmaceutycznego)
 • Produkcja lokalnych prac kreatywnych zgodnie z wytycznymi oraz po konsultacji z regionalnym działem marketingu marki
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczącej strategii portfelowej dla marki oraz poziomu inwestycji dla marki
 • Przygotowanie wraz z innymi działami rekomendacji cenowej dla marki na podstawie wytycznych regionalnych oraz analizy lokalnego rynku
 • Lokalizacja centralnie rozwijanych planów aktywacyjnych dla wprowadzeń nowych produktów
 • Przygotowanie oraz implementacja rocznego planu komunikacyjnego dla marki: grupa docelowa, kluczowe momenty styku (touch points), maksymalizacja lokalnych szans dla marki, współpraca z domem mediowym przy opracowywaniu planów mediowych
 • Przygotowanie zintegrowanego planu komercyjnego dla marki we współpracy z działami marketingu handlowego oraz sprzedaży
 • Rozwijanie oraz implementacja lokalnych innowacji komercyjnych po konsultacji z regionalnym działem marketingu marki
 • Współpraca z działami logistyki oraz sprzedaży w przygotowaniu prognozy sprzedaży dla marki na najbliższe 24 miesiące

Badania rynku:

 • Odpowiedzialność za zrozumienie potrzeb konsumenta na lokalnym poziomie: tworzenie "insightów" konsumenckich oraz wspieranie i informowanie działu regionalnego
 • Przeprowadzanie odpowiednich badań rynkowych (konsumentów/produktów) w celu poprawy wyników firmy

Wyniki biznesowe:

 • Odpowiedzialność za wartość sprzedaży marki, kontrybucję oraz udziały rynkowe marki

Szeroka współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym:

 • Prowadzenie multifunkcyjnego zespołu BAT, analizującego sytuacje rynkową marki i przygotowującego plany marketingowe i komercyjne dla marki
 • Codzienna interakcja z innymi działami (marketingu handlowego, rejestracji leków, itp.) w celu dopasowania i wdrożenia zintegrowanego planu aktywacyjnego marki
 • Regularna interakcja z zespołem regionalnym w celu zrozumienia globalnych i regionalnych strategii i planów dla marki, zgłaszanie lokalnych potrzeb i insightów, zdobycie ich wsparcia i akceptacji dla lokalnych pomysłów i inicjatyw
 • Efektywna komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami (agencjami, kluczowymi środowiskami opiniotwórczymi, regionalnym zespołem itp.)

Aplikacje prosimy przesyłać do 7 lipca 2017 r.

Contact information:

You may apply for this position online by selecting the Apply now button.

Important notice to Employment businesses/ Agencies

GSK does not accept referrals from employment businesses and/or employment agencies in respect of the vacancies posted on this site. All employment businesses/agencies are required to contact GSK's commercial and general procurement/human resources department to obtain prior written authorization before referring any candidates to GSK. The obtaining of prior written authorization is a condition precedent to any agreement (verbal or written) between the employment business/ agency and GSK. In the absence of such written authorization being obtained any actions undertaken by the employment business/agency shall be deemed to have been performed without the consent or contractual agreement of GSK. GSK shall therefore not be liable for any fees arising from such actions or any fees arising from any referrals by employment businesses/agencies in respect of the vacancies posted on this site.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top