Quality Executive

Your Responsibilities:
Обов'язки:
Допомагає Начальник відділу з якості (далі локального менеджеру з управління якістю) в забезпеченні ефективного та належного функціонування системи забезпечення якості, включаючи впровадження та підтримку даної системи та здійснює щоденну діяльність з метою упевненості у тому, що система управління якістю (СУЯ), вимоги до якої встановлені місцевими органами з ланцюга постачання та управлінням локальної компанії (LOC element of the Supply Chain and Marketing Company LOC), працює належним чином і відповідає вимогам стандартів щодо систем управління якістю та місцевого законодавства:

• Підтримувати високий рівень обізнаності щодо поточного статусу СУЯ та відстежувати зміни комерційного середовища для пошуку можливостей та управління потенційними негативними факторами.
• Діяти як контактна особа з питань якості локальної операційної компанії для регіональної організації з питань якості, забезпечуючи зв'язок з регіональною організацією з питань якості стосовно інформації щодо розвитку та оновлення статусу відповідності СУЯ планам щодо якості та висвітлення проблем. Обмінюватися знаннями та інформацією з іншими локальними операційними компаніями та колегами у регіонах.
• Підтримувати Локального менеджера з управління якістю для забезпечення надійності, стабільності та ефективності СУЯ (системи управління якістю) шляхом моніторингу та перевірки відповідності статусів локальних елементів Supply Chain (ланцюга постачання) та компанії на українському ринку.
• Сприяти впровадженню та підтримці ефективності системи забезпечення якості для того, щоб переконатися, що локальні процедури повністю відповідають стандартам та політикам GSK, положенням Керівних настанов для комерційних компаній, вимогам Належної виробничої практики, вимогам Належної дистрибуторської практики, вимогам Належної практики зберігання та вимогам законодавства шляхом підтримки Локального менеджера з управління якості
• Підтримувати Локального менеджера з управління якості для забезпечення відповідності усіх локальних процедур вимогам глобальної системи управління якістю «ГСК», Керівним настановам для комерційних компаній та вимогам місцевого законодавства
- Рекламації (Complaints) - здійснення постійної підтримки функціонування процесу управління рекламаціями для забезпечення наведеного нижче:

• Максимально швидке оцінювання потенційних ризиків та їх зв'язування з процесом звітування про побічні ефекти та локальним процесом повідомлення про негативні наслідки, пов'язані з продукцією, якщо застосовно.

• Співпраця з виробничими дільницями, клієнтами та комерційними групами стосовно отриманих рекламацій.
- Управління відхиленнями .
- Управління інцидентами (Incident management) - здійснювати підтримку Локального менеджера з управління якістю для забезпечення ефективного функціонування процесу управління інцидентами, наголошення та управління питаннями, пов'язаними з якістю та забезпечення навчання відповідного персоналу процесу управління інцидентами та глобальному процесу PIRC. Допомагати Локальному менеджеру з управління якістю у здійсненні будь-яких розслідувань, спричинених локальними інцидентами та під контролем локальної комісії з врегулювання інцидентів.
- Постачання продукції (Product supply) - здійснення підтримки відповідності системи, що впливає на якість імпортованої продукції згідно вимог СУЯ та локальних регуляторних органів:
- Забезпечення вчасної перевірки та випуску імпортованої готової продукції та вирішення питань, які стосуються якості, що можуть виникнути у зв'язку з цими поставками.
- Підтримка зв'язку з виробничими дільницями GSK, відділом розробки (R&D) та Регіональним відділом якості з питань отримання дозволів на перепакування та вирішення питань, пов'язаних з якістю поставленої продукції.
- Управління оригінал-макетами (Artwork management) - здійснювати щоденну діяльність згідно ролі та відповідальності відділу якості, як визначено у локальних процедурах щодо оригінал-макетів.
- Місцеве перепаковування (Local Repacking) - здійснювати щоденну діяльність для забезпечення відповідності процесу перепакування вимогам законодавства та системи забезпечення якістю, вчасного випуску серій, перепакованих у відповідному порядку до дистрибуції та/або повторного експорту. Забезпечення наявності відповідної документації, а саме протоколів виготовлення серій, та зберігання зразків.
• Забезпечувати наявність усієї документації, що стосується якості, такої як специфікації на продукцію та Стандартні операційні процедури відповідно до політик «ГСК».
• Забезпечення наявності усіх специфікацій на продукцію та супровідних документів (наприклад, сертифікати аналізу, технічні умови постачання) та підтримка відповідності поточній зареєстрованій інформації.
• Підтримка та оновлення Стандартних операційних процедур, що стосуються системи забезпечення якості.

Вимоги:

- необхідна освіта - Повна вища освіта.
- необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень - фахівець, що має вищу освіту (бажано другий (магістерський) рівень) за спеціальностями «Фармація», «Хімічні технології та інженерія», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Хімія», «Біологія», «Виробництво лікарських засобів».
- стаж роботи - мінімум дворічний досвід роботи у галузі фармацевтики/охорони здоров'я, виробництва, контролю якості, оптової торгівлі або розробки лікарських засобів, СУЯ, бажано на посаді старшого спеціаліста або менеджера з питань якості.
- додаткова інформація, за необхідності:
- наявність водійських прав;
- знання англійської мови на рівні «upper intermediate» ;
- розуміння та досвід роботи з системою управління якістю, зокрема у галузі випуску серій, інцидентів, пов'язаних з продукцією, контролю оригінал-макетів та проведення аудитів;
- гарні навички володіння комп'ютером: Microsoft Word, Excel, Power Point та Outlook.

Why You?

Basic qualifications:
Recruiter required to update

Preferred qualifications:
RECRUITER TO UPDATE

Why GSK?:
Ми надаємо рівні можливості всім потенційним і творчим людям. Місія ГСК - підвищувати якість життя людей, щоб вони відчували себе краще, жили довше і робили більше. Ми запрошуємо до участі в конкурсі людей з обмеженими можливостями

Contact information:
You may apply for this position online by selecting the Apply now button.
Important notice to Employment businesses/ Agencies

GSK does not accept referrals from employment businesses and/or employment agencies in respect of the vacancies posted on this site. All employment businesses/agencies are required to contact GSK's commercial and general procurement/human resources department to obtain prior written authorization before referring any candidates to GSK. The obtaining of prior written authorization is a condition precedent to any agreement (verbal or written) between the employment business/ agency and GSK. In the absence of such written authorization being obtained any actions undertaken by the employment business/agency shall be deemed to have been performed without the consent or contractual agreement of GSK. GSK shall therefore not be liable for any fees arising from such actions or any fees arising from any referrals by employment businesses/agencies in respect of the vacancies posted on this site.


Back to top