Menedżer ds. Klientów Kluczowych

Zakres odpowiedzialnosci:
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Menedżera ds. Klientów Kluczowych, odpowiedzialnej za generowanie popytu na leki GSK w ośrodkach prowadzących program lekowy astmy ciężkiej eozynofilowej w przydzielonym terenie poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do dyrektorów szpitali, lekarzy, pielęgniarek, pracowników działu zamówień publicznych oraz farmaceutów. Osoba taka będzie odpowiedzialna za promocję produktu biologicznego do lekarzy i osób uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi w tych ośrodkach.

Zakres obowiązków:

• Skuteczne zarządzanie obsługiwanym terytorium poprzez stałą analizę potencjału ośrodków realizujących program leczenia astmy ciężkiej eozynofilowej, ich kategoryzację i weryfikację
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych ośrodków realizujących program lekowy astmy ciężkiej eozynofilowej
• Praca z ośrodkami referencyjnymi i przychodniami specjalistycznymi oraz POZ w celu stworzenia sieci referencyjnej pacjentów z ciężką astmą
• Opracowywanie i wdrażanie długofalowych planów rozwoju relacji biznesowych z klientami kluczowymi obejmujące rozwój ich potencjału
• Analiza działalności konkurencji i lokalnych uwarunkowań w celu optymalizacji promocji merytorycznej u klientów kluczowych, efektywnego dotarcia do grupy docelowej, wykorzystania zasobów i czasu pracy dla realizacji założonych celów
• Tworzenie wielokanałowych Account Planów dla ośrodków realizujących programy lekowe
• Wykorzystanie komunikacji wielokanałowej w ramach wielokanałowej strategii wsparcia w celu optymalnego dotarcia z informacjami zgodnymi ze strategią launchu produktu do wybranych grup klientów
• Koordynacja wdrażania polityki promocji merytorycznej u klientów kluczowych w zakresie działalności promocyjnej
• Działania związane z rekomendowaniem i promocją astmę ciężką celem włączenia do receptariusza szpitalnego w ramach programu lekowego astmy ciężkiej

*LI-GSK

Podstawowe oczekiwania:
• Doświadczenie w pracy z programem lekowym
• Wykształcenie wyższe (kierunki medyczne i pokrewne będą dodatkowym atutem)
• Nastawienie na ciągłe podnoszenie wiedzy oraz szukanie i wdrażanie rozwiązań
• Znajomość rynku i klientów w obszarze alergologii i pulmonologii będzie dodatkowym atutem
• Ważne prawo jazdy kat. B
• Umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office (Excel, PPT)

Mile widziane:
Proszę sprawdzić podstawowe oczekiwania.

Why GSK?:
Oferujemy:
• Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Atmosferę wsparcia i doceniania
• Pakiet świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, PPE, możliwość zakupienia pakietów sportowych)

Poszukujemy 3 osób na stanowisko Menedżer ds. Klientów Kluczowych, po jednej do wymienionych lokalizacji:
Warszawa, Poznań, Łódź.

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top