Lider Utrzymania Ruchu

Zakres odpowiedzialnosci:
Zarzadzanie zespolem techników w celu osiagniecia przez zespól optymalnych efektów pracy i podwyzszenia standardów technicznych. Optymalizacja wykorzystania urzadzen technicznych oraz zapewnienie ich utrzymania w odpowiednim stanie technicznym w celu prowadzenia efektywnego procesu produkcyjnego.

• Nadzorowanie i koordynowanie prac zwiazanych z organizacja procesów utrzymania ruchu w obszarze produkcyjnym
• Zapewnienie efektywnej i bezpiecznej pracy urzadzen - realizacja napraw oraz planowanie dzialan prewencyjnych
• Zarzadzanie podleglym zespolem techników
• Planowanie i realizacja budzetu zgodnie z przyznanym limitem
• Gospodarka czesciami zamiennymi
• Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej dla procesów i urzadzen
• Analiza przyczyn awarii zwiazanych z praca urzadzen, realizacja dzialan korygujacych i zapobiegawczych
• Optymalizacja procesów, wdrazanie nowych standardów technicznych
• Scisla wspólpraca z dzialem produkcji;
• Udzial w realizacji projektów inwestycyjnych.

Podstawowe oczekiwania:
• Wyksztalcenie techniczne (mechaniczne, elektryczne, automatyczne)
• Doswiadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu w zakladzie produkcyjnym
• Minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu zespolem utrzymania ruchu
• Umiejetnosci motywowania i angazowania zalogi
• Umiejetnosc jasnego formulowania celów, delegowania zadan
• Bardzo dobre zdolnosci organizacyjne i ustalania priorytetów
• Odpornosc na stres, umiejetnosc brania odpowiedzialnosci
• Umiejetnosc pracy w grupie i analitycznego myslenia i rozwiazywania problemów
• Znajomosc metod zarzadzania LeanManagement, TPM, Kaizen oraz wskazników OEE i failure rate
• Dobra prezencja, profesjonalizm podczas przyjmowania audytów i kontroli
• Bardzo dobra znajomosc jezyka angielskiego i polskiego.

Mile widziane:
• Doswiadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu w firmie z branzy farmaceutycznej, spozywczej lub chemicznej
• Dodatkowe uprawnienia UDT
• Znajomosc MERP

Why GSK?:
• Interesujaca praca w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiazania i nowoczesne technologie
• Mozliwosc rozwoju zawodowego w miedzynarodowym srodowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w róznych obszarach
• Stabilnosc zatrudnienia w firmie o uznanej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej
• Przyjazna atmosfera pracy
• Szeroki pakiet szkolen i dzialan rozwojowych
• Pakiet benefitów pozaplacowych.

Zapraszamy do aplikowania korzystajac z przycisku „Wyslij aplikacje".

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top