HR Generalist/Talent Development Specialist (zástup za materskú dovolenku)

Základná kvalifikácia/vzdelanie:

  • min. 2 roky skúseností na pozícii HR Generalist (príp. Špecialista na rozvoj zamestnancov)
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Preferované kvalifikácie:

Detaily:

  • Podporovať líniových manažérov v dodaní kľúčových štandardizovaných HR aktivít, koučovať a rozvíjať líniových manažérov v oblasti HR postupov, procesov a spôsobov práce;
  • Zodpovedať za komunikáciu a implementáciu procesov spojených so systémom hodnotenia výkonu a rozvoja našich zamestnancov na lokálnu úroveň naprieč organizáciou (skupina GSK na Slovensku);
  • Podporovať proces identifikácie, riadenia a rozvoja talentov v organizácii, podporovať líniových manažérov v exekúcií interného systému Talent Managementu a fscilitovať talentové stretnutia;
  • Zabezpečiť manažérske vzdelávanie prostredníctvom interných, ako aj externých tréningov;
  • Vytvárať a koordinovať lokálne programy zamerané na atrakciu talentov do organizácie (talentové programy, veľtrhy, aktivity so študentami, kontakt s univerzitami, dni otvorených dverí,...);
  • Realizovať globálny talentový program "Future Leaders Programme" pre krajiny Central Europe cluster (SR,CZ, SLO, HUN, AUS);
  • Vytvárať a koordinovať iniciatívy v oblasti Resilience a Wellbeing program pre zamestnancov;
  • Poskytovať odpovede na komplexné otázky od manažérov a zamestnancov v oblasti riadenia ľudských zdrojov;

#LI-LGSK

Kontaktné informácie

Môžete sa uchádzať o túto pozíciu online stlačením tlačidla °Uchádzať sa teraz°

Dôležitá poznámka pre personálne agentúry

GSK neprijíma odporúčania personálnych agentúr na voľné pracovné pozície zverejnených na tejto stránke. Všetky personálne agentúry sú povinné kontaktovať obchodné oddelenie / personálne oddelenie GSK pre získanie predchádzajúceho písomného povolenia pred odporúčaním nejakého kandidáta do GSK. Získanie predchádzajúceho písomného súhlasu je podmienkou pre akúkoľvek dohodu (ústnu alebo písomnú) medzi personálnou agentúrou a GSK. V prípade neexistencie takéhoto písomného povolenia sa všetky aktivity personálnej agentúry považujú za vykonané bez súhlasu alebo zmluvnej dohody s GSK. GSK teda nezodpovedá za žiadne poplatky vyplývajúce z takýchto aktivít alebo za akékoľvek poplatky vyplývajúce z odporúčaní personálnymi agentúrami, pokiaľ ide o ponuku voľných pracovných miest zverejnených natejto stránke.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top