GSK Future Leaders Programme - Consumer Healthcare 2017

Basic qualifications:

Basic qualifications:

Các yêu cầu cơ bản

  • GPA: From 7.0 and above/ Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên
  • Fluent English (written and spoken)/ Thông thạo tiếng Anh (viết và nói)
  • Working location: Ho Chi Minh/ Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Flexibility in terms of location/ Sẵn dàng làm việc tại các địa điểm khác nhau
  • Business Admin, Economy, Foreign Trade Bachelor/ Cử nhân đại học quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương.

Preferred qualifications:

NA

Details:

Details/ Thông tin chi tiết về chương trình

Our Company/ thông tin về công ty

GlaxoSmithKline (GSK) is a world-leading pharmaceutical company with a mission to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. We employ 100,000 people in over 115 countries, and our work covers three main areas: Pharmaceuticals, Vaccines and Consumer Healthcare.

GlaxoSmithKline (GSK) là một công ty dược phẩm hàng đầu thế giới với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của con người bằng cách khuyến khích mọi người làm việc nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn và sống lâu hơn. Chúng tôi có 100, 000 nhân viên hoạt động trên 115 quốc gia trên thế giới, bao gồm ba lĩnh vực hoạt động chính: Dược phẩm, Vaccines và Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

What will the programme be like? / Thông tin về chương trình

The Future Leaders Programme suits graduates who want a career with real purpose. It's an accelerated development programme that equips graduates with the knowledge, skills and attributes to move quickly into senior positions at GSK. Participants benefit from a rich variety of structured training, individual mentoring, and opportunities to experience different aspects of the business. From the start, our challenging rotations will help you deliver the standards of excellence that we'd expect from a future leader.

Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường muốn tìm kiếm một sự nghiệp với mục tiêu thực tế. Đây là chương trình phát triển giúp cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp nâng cao về kiến thức, kỹ năng và, giúp cho các bạn nhanh chóng đạt được các vị trí quản lý cấp cao tại GSK. Những người tham gia sẽ nhận được các khóa đào tạo bài bản, huấn luyện cá nhận và cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong các mảng công việc của công ty, Ngay từ khi bắt đầu tham gia vào chương trình, việc luân chuyển làm việc giữa các phòng ban sẽ giúp bạn học hỏi các kiến thức chuẩn mực mà công ty mong đợi từ người lãnh đạo,

What do I need to succeed? /Tôi cần phải làm gì để có thể thành công

Our Future Leaders need ambition, commercial awareness and a self-motivated, proactive approach. We're looking for clear, effective communicators who can quickly build a rapport with a wide range of people. It's also important that you can adapt to change and keep focused when the pressure is on. While you have the drive and confidence to trust your own judgement, you're a real team player who actively collaborates with others. In addition, you'll need an analytical mind, a talent for multi-tasking and the ability to influence others.

Nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi cần có tham vọng, nhận thức về thương mại và có phương pháp tiếp cận chủ động, Chúng tôi tìm kiếm những người có khả năng giao tiếp rõ ràng, hiêu quả, nhanh chóng xây dựng mối quan hệ với số đông. Nó cũng đóng vai trò quan trọng giúp bạn có thể thích ứng với sự thay đổi và giữ được sự tập trung khi có áp lực. Trong khi bạn có định hướng và tự tin vào phán đoán của mình, bạn thực sự là thành viên phối hợp tốt với các thành viên khác. Bên cạnh đó, bạn sẽ cần có óc phân tích, khả năng thực hiện nhiều việc và ảnh hưởng đến người khác.

Essential Programme Criteria/ Tiêu chí quan trọng của chương trình

Before submitting your application please ensure that you meet the essential criteria for the programme that you are applying to and that you provide this information accurately. Please note that if you do not meet the essential requirements of the programme, you may receive an automatic response, declining your application.

Trước khi nộp hồ sơ, bạn cần đảm bảo rằng mình đáp ứng các tiêu chí quan trọng của chương trình mà bạn ứng tuyển bằng cách cung cấp các thông tin chính xác. Lưu ý rằng nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu của chương trình, bạn có thể nhận được một trả lời tự động, từ chối hồ sơ của bạn,

Online Testing/Kiểm tra trực tuyến

As part of our selection process we may ask you to complete between one and three online assessments. You will receive an email from us with a link to a personalised 'my assessment' homepage where you can access your first assessment. Please note, you will be given 72 hours from receipt of this email to complete your first assessment. If you don't complete the assessment within 72 hours, it will expire and your participation in our selection process will come to an end.

Theo yêu cầu của quy trình tuyển dụng, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành 03 bài kiểm tra trực tuyến. Bạn sẽ nhận được một thư điện tử có kèm theo đường liên kết cho cá nhân bạn vào trang chủ cho lần truy cập kiểm tra đầu tiên. Lưu ý rằng bạn sẽ có 72 tiếng đồng hồ để thực hiện bài kiểm tra đầu tiên. Nếu bạn không hoàn thành trong vòng 72 tiếng đồng hồ, hệ thống sẽ đóng và bạn không thể tiếp tục tham gia dự tuyển vào chương trình này được nữa.

We would like to advise you to review your email daily to check whether you have been sent your first assessment.

Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra thư điện tử hàng ngày để kiểm tra việc bạn sẽ được tham gia phần kiểm tra đầu tiên.

Timeline & Assessment Process /Thời hạn và quy trình tuyển dung

Our robust recruitment process includes online application, online testing, CV screening; initial interview and assessment centre.

Applications open on 5 Jun 2017 and close on 04 July 2017. Late submissions will not be accepted.

Quy trình tuyển dụng bao gồm ứng tuyển trực tuyến, kiểm tra trực tuyến, Xem xét hồ sơ, phỏng vấn sơ lược và đánh giá toàn diện.

Các bạn có thể bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2017. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 4 tháng 7 năm 2017. Các hồ sơ nộp trễ hơn so với thời gian này sẽ không được chấp nhận.

OR /Hoặc

We accept applications on an ongoing basis and will progress these according to the date that they were received. For this reason, we encourage you to apply as early as possible. We cannot guarantee to accept your application once we have filled all of our positions.

Chúng tôi chỉ chấp nhận các hồ sơ ứng tuyển theo đúng quy định và sẽ xem xét dựa vào ngày nhận được hồ sơ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn ứng tuyển sớm nhất có thể. Chúng tôi không chấp nhận hồ sơ của bạn khi chúng tôi đã tuyển dụng được tất cả các vị trí trống.

It is expected that our Assessment Centres will run late July 2017

Vòng thi Đánh giá toàn diện dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2017

Reasonable Adjustments/Các điều chỉnh hợp lý

If you require any reasonable adjustments during the application process, please contact to Mr. Khang Tran [email protected] to discuss your requirements in confidence.

Nếu bạn yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào trong quá trình ứng tuyển, vui lòng liên hệ với anh Khang Tran qua địa chỉ thư điện tử [email protected] để thảo luận về yêu cầu của mình.

Contact information:

You may apply for this position online by selecting the Apply now button.

Important notice to Employment businesses/ Agencies

GSK does not accept referrals from employment businesses and/or employment agencies in respect of the vacancies posted on this site. All employment businesses/agencies are required to contact GSK's commercial and general procurement/human resources department to obtain prior written authorization before referring any candidates to GSK. The obtaining of prior written authorization is a condition precedent to any agreement (verbal or written) between the employment business/ agency and GSK. In the absence of such written authorization being obtained any actions undertaken by the employment business/agency shall be deemed to have been performed without the consent or contractual agreement of GSK. GSK shall therefore not be liable for any fees arising from such actions or any fees arising from any referrals by employment businesses/agencies in respect of the vacancies posted on this site.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top