Ekspert ds. Edukacji Aptecznej

Zakres odpowiedzialnosci:
GSK Consumer Healthcare poszukuje Ekspertów ds. Edukacji Aptecznej, w ramach nowego działu oraz struktury. Osoba taka będzie zajmować się uzyskiwaniem rekomendacji dla produktów GSK w aptekach sieciowych na wyznaczonym obszarze (kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz,Toruń, Włocławek, część warmińsko-mazurskiego - Ełk, Gołdap).

Zakres obowiązków:
• Budowanie rekomendacji marek GSK wśród farmaceutów
• Efektywna dystrybucja materiałów edukacyjnych w celu wsparcia przekazu merytorycznego
• Planowanie i profesjonalnie przeprowadzanie spotkań i prezentacji produktowych dla klientów zgodnie z kalendarzem działań promocyjnych
• Wdrażanie ustalonej strategii marketingowej w celu zmaksymalizowania efektywności przekazu informacji na temat promowanych produktów
• Budowanie bieżącej komunikacji z klientami poprzez uczestnictwo w Konferencjach i Spotkaniach branżowych dla farmaceutów
• Współpraca z członkami w zespole w ramach wymiany informacji oraz monitorowania działań konkurencji na poszczególnych terenach w celach zmaksymalizowania osiągnięcia celów zespołu
• Terminowe i rzetelne planowanie wizyt oraz raportowanie aktywności po ich zakończeniu oraz przestrzeganie metod i terminów kontaktowania się z przełożonym

*LI-GSK

Podstawowe oczekiwania:
• Wcześniejsze doświadczenie na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego lub naukowego
• Wysokie umiejętności prezentacyjne
• Wysokie zdolności komunikacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów
• Wytrwałość i konsekwencja w działaniu
• Znajomość języka angielskiego
• Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane:
Proszę sprawdzić Podstawowe oczekiwania.

Why GSK?:
• Pracę w ramach zupełnie nowej struktury i nowo stworzonego działu
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej

Zapraszamy do zamieszczania CV, korzystając z przycisku "Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top