Ekspert ds Edukacji Aptecznej

Zakres odpowiedzialnosci:
GSK Consumer Healthcare poszukuje Ekspertów ds. Edukacji Aptecznej, w ramach nowego działu oraz struktury. Osoba taka będzie zajmować się uzyskiwaniem rekomendacji dla produktów GSK w aptekach sieciowych na wyznaczonym obszarze (kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz/Toruń, Kielce-Rzeszów, wielkopolskie: Poznań).

Zakres obowiązków:
- Budowanie rekomendacji marek GSK wśród farmaceutów
- Efektywna dystrybucja materiałów edukacyjnych w celu wsparcia przekazu merytorycznego.
- Planowanie i profesjonalnie przeprowadzanie spotkań i prezentacji produktowych dla klientów zgodnie z kalendarzem działań promocyjnych
- Wdrażanie ustalonej strategii marketingowej w celu zmaksymalizowania efektywności przekazu informacji na temat promowanych produktów.
- Budowanie bieżącej komunikacji z klientami poprzez uczestnictwo w Konferencjach i Spotkaniach branżowych dla farmaceutów
- Współpraca z członkami w zespole w ramach wymiany informacji oraz monitorowania działań konkurencji na poszczególnych terenach w celach zmaksymalizowania osiągnięcia celów zespołu
- Terminowe i rzetelne planowanie wizyt oraz raportowanie aktywności po ich zakończeniu oraz przestrzeganie metod i terminów kontaktowania się z przełożonym.

Podstawowe oczekiwania:
- Wcześniejsze doświadczenie na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego lub naukowego
- Wysokie umiejętności prezentacyjne
- Wysokie zdolności komunikacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów
- Wytrwałość i konsekwencja w działaniu
- Znajomość języka angielskiego
- Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane:
N/A

Why GSK?:
Oferujemy:

- Pracę w ramach zupełnie nowej struktury i nowo stworzonego działu
- Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta
- Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej

Zapraszamy do przesyłania aplikacji w języku polskim korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dziękujemy za zainteresowanie możliwościami rozwoju w GlaxoSmithKline.

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Meet Some of GlaxoSmithKline's Employees

Jasdeep

Procurement Associate

Jasdeep finds diverse suppliers to build GSK’s pipeline. He organizes joint ventures with companies and negotiates pricing rates and payments to build a seamless supply system for GSK’s materials and products.

Andrea

HR Associate, Future Leaders Program

Now in her second rotation of GSK’s Human Resources Future Leaders Programme, Andrea is shaping the future of talent management within Research and Development, from workforce assessments to strategy and operations.


Back to top