Administrator Produkcji

Zakres odpowiedzialnosci:
• Prowadzenie/udział w działaniach wyjaśniających celem eliminacji problemów jakościowych i środowiska pracy (EHS)
• Wdrażanie/utrzymywanie nowych KPI, analiza danych, przygotowywanie raportów i formułowanie wniosków
• Identyfikacja i zarządzanie ryzykami
• Usprawnianie procesów w obszarze
• Uczestnictwo w procesach budżetowania, walidacyjnych i audytach
• Uczestnictwo we wdrażaniu nowych technologii i asortymentów
• Monitorowanie realizacji celów produkcyjnych i wdrażanie działań korygujących i usprawniających
• Przygotowywanie/weryfikacja dokumentacji produkcyjnej w tym zapisów z produkcji

Podstawowe oczekiwania:
• Znajomość podstaw w zakresie metodologii rozwiązywania problemów, prowadzenia działań wyjaśniających, podnoszenia efektywności pracy w złożonym środowisku
• Znajomość podstaw w zakresie systemów zapewniania jakości
• Umiejętności analizowania danych i ich prezentowania (Mile widziana wiedza z zakresu statystki)
• Bardzo dobra znajomość pakietu Office w zakresie Excel, Word, PowerPoint
• Wykształcenie wyższe
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju kariery
• Umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
Brak.

Why GSK?:
Oferujemy:
• Pracę w wiodącej firmie z branży ochrony zdrowia
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
• Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
• Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
• Pracę, która ma znaczenie - pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
• Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta


Zapraszamy do zamieszczenia w terminie do 14/10/ 2018 CV oraz w języku polskim, korzystając z przycisku „Wyślij aplikację".

Dane kontaktowe
Możesz aplikować na to stanowisko online, klikając przycisk "Wyślij aplikację".
Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.


Back to top