Starszy Konsultant ds. Ryzyka Kredytowego - Zespół Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego

Zespół Zarządzania Ryzykiem w Deloitte specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem “All we do is about risk”).

Starszy Konsultant ds. Ryzyka Kredytowego – Zespół Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku, będzie miała możliwość wzięcia udziału w projektach dotyczących:

 • projektowania, modyfikacji i wdrażania modeli i narzędzi wspierających analizę ryzyka kredytowego (strata oczekiwana, strata nieoczekiwana, jakość portfela kredytowego, szacowania utraty wartości (Impairment))
 • modelowania parametrów ryzyka (PD, LGD, EAD/CCF), wyceny portfeli wierzytelności;
 • budowy i walidacji modeli wspierających ocenę kredytową klienta, np. modele scoringowe/ratingowe, antyfraudowe, windykacyjne i modele oceny zdolności kredytowej;
 • przeglądu i optymalizacji strategii i polityki ryzyka kredytowego, metodologii i procedur;
 • projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesu oceny kredytowej w różnych kanałach;
 • pomiaru i analizy rentowności produktów (RAROC, EVA, FTP);
 • wykonywania analiz ryzyka kredytowego na potrzeby regulacji nadzorczych (m.in. stress-testy, AQR, rekomendacje KNFu) na poziomie poszczególnych portfeli jak i całego Banku.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z następujących obszarów: zarządzanie i pomiar ryzyka kredytowego, polityka kredytowa, walidacja modeli, zarządzanie kapitałem, zwalczanie nadużyć kredytowych, analityka behawioralna, silniki decyzyjne, audyt wewnętrzny;
 • wykształcenie wyższe: finanse, ekonomia, bankowość, nauki ilościowe (matematyka, fizyka, IT, itd.);
 • umiejętność analizy danych i modelowania statystycznego/predykcyjnego,
 • praktyczna znajomość zapytań bazodanowych (SQL)
 • znajomość j. angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
 • gotowość do krótkich podróży służbowych w razie potrzeby;
 • chęć do zdobywania praktycznej i teoretycznej wiedzy.

Dodatkowe przydatne umiejętności:

 • znajomość matematyki finansowej (ekonometria, statystyka, procesy stochastyczne) i/lub znajomość niektórych pakietów statystycznych (np. Matlab, SPSS, SAS, R, SQL, VBA);
 • doświadczenie w procesach kredytowych, szczególnie w obszarze nowych technologii, kanałów zdalnych;
 • dodatkowe umiejętności IT.

Oferujemy:

 • ciekawe i różnorodne projekty doradcze dla instytucji finansowych;
 • rozwój zawodowy oraz przejrzystą ścieżkę kariery;
 • możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów;
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, udział w różnych zespołowych aktywnościach sportowych

Requisition code: 122994


See Inside the Office of Deloitte

One of the largest professional services organizations in the U.S., Deloitte delivers innovative solutions to the complex business problems facing companies around the world. Deloitte offers rewarding careers in four businesses—audit, tax, consulting, and financial advisory. Widely recognized for its inclusion initiatives, Deloitte is committed to building a workplace environment that allows people from all generations, ethnicities, and cultures to be their authentic selves.


Back to top