Senior Budgeting Analyst - BPS Services

Pentru deservirea unuia dintre clientii nostri, un jucator de seama din industria Telecom, recrutam un coleg nou pentru rolul de Senior Budgeting Analyst.

Responsabilitati principale:

 • Construirea/ imbunatatirea modele de buget; relationarea cu controller-ii din organizatii pentru a centraliza informatiile necesare construirii bugetului/planificarii
 • Transpunerea feedback-ului din organizatii in modelele interne si externe
 • Asigurarea alinierii categoriilor interne de buget cu cele necesare raportarii de grup
 • Incarcarea exercitiilor de previzune si planificare pe platformele grupului si verificarea conformitatii cu modelele interne
 • Extragerea din sistemele grupului a datelor referitoare la situatia curenta versus plan
 • Construirea de modele pentru analiza si explicarea variatiilor de la situatia curenta versus plan pentru perioada anterioara
 • Realizarea de prezentari Power Point pentru buget, rezultatele perioadei curente prin comparatie cu exercitiile anterioare, evolutia indicatorilor non-financiari si financiari
 • Verificarea incrucisata a datelor raportate.

Cerinte:

 • Profil economic, intelegere avansata situatii financiare (P&L, BS, Cash Flow metoda indirecta)
 • Maxim 5 ani experienta relevanta, din care 2-3 ani in exercitii de controlling si bugetare
 • Cunostinte operarre Excel/Power Point (cu add-on Think Cell) la nivel mediu-avansat
 • Capacitate de adaptare la un mediu dinamic, in continua schimbare
 • Meticulozitate, atentie la detalii
 • Abilitatea de a urma logica unui model predefinit
 • Capacitatea de a lucra cu supervizare minima.

Requisition code: RO_140217_BPS


See Inside the Office of Deloitte

One of the largest professional services organizations in the U.S., Deloitte delivers innovative solutions to the complex business problems facing companies around the world. Deloitte offers rewarding careers in four businesses—audit, tax, consulting, and financial advisory. Widely recognized for its inclusion initiatives, Deloitte is committed to building a workplace environment that allows people from all generations, ethnicities, and cultures to be their authentic selves.


Back to top