Developer

Om stillingen

Rollen som løsningsutvikler handler for det meste om å designe, bygge, ta i bruk og teste løsninger på tvers av tjenester, applikasjoner og forretningsportaler. Løsningsutviklere er involvert i hele livssyklusen til prosjektet. De jobber tett på teamene for teknisk lederskap og funksjonalitet for å forstå hva som kreves i de ulike prosjektene, og for å ta seg av kundeforhold, endringskrav og forslagsutvikling.
Som løsningsutvikler vil du få definere et prosjekts funksjonelle og tekniske design, lede arbeidet med koding og uttesting, og forsikre deg om at Avanade leverer produkter som oppfyller klientens krav og forventninger. Du vil bidra til og ofte være ansvarlig for leveringen av alle fasene av prosjektet - både plan, analyse, design, bygging og utprøving.

Dine oppgaver til daglig:
• Sette deg inn i og undersøke tekniske og operasjonelle krav samt brukerbehov for å kunne levere god funksjonalitet til sluttbruker
• Bidra til design av konseptuell arkitektur og tekniske løsninger
• Jobbe innenfor rammene av hensiktsmessige fremgangsmåter for kvalitetskontroll og testing
• Koordinere jobbene som gjøres i ulike roller både nearshore og offshore, slik som mellom businessanalytikere, prosjektledere, utviklere og testere
• Samarbeide og kommunisere med prosjektenes kunder for å sikre at vi leverer kvalitetsløsninger
• Delta i fellesskapet av programvareingeniører for å lære av tidligere implementeringsutfordringer hos kunder, utveksle erfaringer og kunnskap, og få tips om nye muligheter til forenklinger og tilpasninger som kan gi bedre utnyttelse av Azures skytjenester
• Jobbreiser ved behov

Om deg
Du ser det store bildet. Du tenker analytisk, men er også god på det praktiske og på å sette ting ut i livet. Du har et godt hode, og har organisasjons- og formidlingsevner som gjør at du kan vurdere komplekse forretningsbehov og omgjøre dem til programvarefunksjoner og underliggende teknologi. Av tekniske ferdigheter har du sannsynligvis mye av det følgende:

• C# / .NET / .NET Core
• ASP.NET / ASP.NET MVC / APS.NET Core
• JavaScript / TypeScript
• React / Angular / Vue
• TFVC / Git / Source control
• NuGet / NPM / Package management
• Automatisert enhets- og integrasjonstesting
• Kjennskap til agile
• Kjennskap til CI/CD-prosesser

Generelle utviklerferdigheter du sannsynligvis har:
• Evne til å analysere, designe, utvikle, iverksette og vedlikeholde applikasjoner
• Ferdigheter innen utvikling av løsninger for datamaskin og/eller nett
• Kjennskap til applikasjonsutvikling, mønsterpraksis for koding, applikasjonstesting og komponentdesign

Forretningsferdigheter du sannsynligvis har:
• Tidligere prosjektarbeid eller konsulentvirksomhet
• Evne til å kommunisere med eksterne involverte parter - både tekniske og ikke-tekniske
• Gode formidlingsevner og presentasjonsferdigheter

Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk er et krav i denne stillingen
Du har sannsynligvis 2-3 års relevant arbeidserfaring, og en bachelorgrad innen IT-teknologi, dataingeniørfag, informasjonsledelsessystemer eller beslektede felt.

Om Avanade

Avanade er en ledestjerne innen leveranse av innovative, digitale tjenester, forretningsløsninger og designbaserte opplevelser for alle typer kunder, og vi gjør det gjennom å ha de beste folkene og basere oss på økosystemet til Microsoft. Fagfolkene våre kombinerer teknologi, forretningsforståelse og bransjekunnskap for å skape og realisere løsninger for klienter og deres kundervåre kunder og våre kunders kunder, og for å få til dette har vi et digitalt nettverk bestående av over 30 000 mennesker i 24 land. Vi er tuftet på en kultur som vektlegger allsidighet og gjenspeiler samfunnene vi arbeider i, og dette skaper de beste ideene. Vi ønsker alle velkommen, og søker alltid etter mennesker som bruker hele seg i jobben, bygger lagånd sammen med andre og som oppfordrer til allsidighet både innen organisasjonen vår og utenfor. Avanade ble grunnlagt i 2000 av Accenture LLP og Microsoft, og vår største andelseier er Accenture.

Les gjerne mer på www.avanade.com


Back to top