Amazon

Vedoucí Týmu Údržby

YesterdayKladno, Czech Republic

DESCRIPTION

POPIS:
Amazon Operations je centrem, kde vzniká zákaznická zkušenost. Staráme se o všechno od okamžiku nákupu, až po doručení zboží od kliknutí až po práh dveří.

Po celé Evropě máme více než 50 distribučních center, stovky doručovacích stanic, tisíce strojů a desítky tisíc zaměstnanců, kteří všichni spolupracují v harmonii, aby zajistili, že ta správná položka bude doručena správné osobě, na správném místě a ve správný čas.

Práce v Amazon Operations je určena lidem, kteří chtějí být aktivní a dávat ze sebe maximum. Pracujeme v rušném a dynamickém prostředí a jsme součástí většího týmu, který každý den plní očekávání milionů zákazníků.
Jsme otevření, inkluzivní a vítáme individualitu a rozmanitost. Kultura Amazon Operations je postavena na vzájemném spojení týmů a pracovní morálce, která umožňuje naší firmě běžet jako hodinky. Naše týmy se pyšní dobře odvedenou prací, navzájem se o sebe starají, zajišťují nejvyšší bezpečnostní standardy a hrají svou roli při poskytování kvalitních služeb, díky kterým je Amazon známý po celém světě.

Připojte se k nám do týmu inženýringu a technické údržby společnosti Amazon. Udržujeme a optimalizujeme technologie v globální síti skladů a logistických center Amazonu.

NÁPLŇ PRÁCE:
Hledáme motivované a zákaznicky orientované jedince, kteří se chtějí připojit k našemu týmu RME (anglická zkratka pro: "Reliability Maintenance Engineering") jako Směnový mistr/mistrová údržby. Jejich úkolem je zajistit dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, aby byla preventivní údržba prováděna včas ve vysokém standardu a zajistit vysokou úroveň dostupnosti technického vybavení díky neustálému zlepšování.

Druh směn: Tato role zahrnuje práci v netradičním směnném provozu, který může zahrnovat práci v noci a o víkendech

Povinnosti:
• jít příkladem v dodržování osvědčených postupů v oblasti zdraví a bezpečnosti práce
• aktivní přístup k práci a prokazování úrovně znalostí SME (Subject Matter Expert - odborník v dané problematice) ohledně všech MHE (Material Handling Equipment - zařízení pro manipulaci s materiálem) v budově,
• poskytovat školení a mentoring techniků na směně.
• poskytovat podporu přímému nadřízenému a za jeho nepřítomnosti dohlížet na směnu,
• poskytovat vysokou úroveň dostupnosti technického vybavení našim interním zákazníkům
• podporovat neustálé zlepšování systémů standardním způsobem v celé síti EU,
• rozvíjet a udržovat dobré pracovní vztahy napříč všemi úrovněmi organizace,
• porozumění OEE (Overall Equipment Effectiveness - celková efektivita zařízení) a měření výkonnosti zařízení,
• Kontrolovat a řídit dodavatelské firmy

BASIC QUALIFICATIONS

Základní kvalifikace
• Ovládat dovednosti jak v elektrotechnických, tak strojírenských disciplínách s relevantními zkušenostmi v automatizaci nebo komplexních MHE prostředích s vybavením na manipulaci s materiálem,
• Znalost požadavků plynoucích z platných zákonů,
• Schopnost komunikovat (slovem i písmem) v angličtině a češtině na úrovni B2 SERR (Společný evropský referenční rámec) nebo vyšší.

PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferované kvalifikace
• Prokazatelná schopnost dohledu nad ostatními členy týmu a jejich řízení
• Prokazatelná schopnost zvládat více úkolů najednou, stanovovat priority v množství různých projektů a pracovních úkolů,
• Zkušenosti s řízením více dodavatelů,
• Zkušenosti s různorodým pracovním prostředím
• Základní znalost řídicích systémů na bázi PLC,
• Zkušenosti s využíváním CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) pro plánování aktivní údržby a zaznamenávání reaktivních úkolů.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat. Ochrana vašeho soukromí a zabezpečení vašich dat je pro společnost Amazon dlouhodobou nejvyšší prioritou. Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů a dozvíte se více o tom, jak shromažďujeme, používáme a přenášíme osobní údaje našich uchazečů.

Client-provided location(s): 252 61 Dobrovíz, Czechia
Job ID: Amazon-1262693

Company Videos

Hear directly from employees about what it's like to work at Amazon.