Amazon

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik/Elektryk (M/K)

3+ months agoPabianice, Poland

DESCRIPTION

Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Reliability Maintenance Engineering Technician, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba pracująca na stanowisku Reliability Maintenance Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez stałe wprowadzanie udoskonaleń.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Nadawanie priorytetu najlepszym praktykom BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach
• Przeprowadzanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu
• Szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, oraz skuteczne usuwanie wszelkich usterek
• Działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego
• Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym
• Wspieranie osób pracujących na stanowisku Senior Reliability Engineering Technician i korzystanie z ich zasobów wiedzy

BASIC QUALIFICATIONS

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
• Wszechstronne umiejętności z zakresu urządzeń elektrycznych i mechanicznych
• Doświadczenie w pracy z systemami planowania konserwacji zapobiegawczej
• Doświadczenie w wykrywaniu usterek w systemach automatyzacji i zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów
• Umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych
• Podstawowe umiejętności z zakresu prac warsztatowych
• Doświadczenie w konserwacji przenośników oraz w pracy z inwerterami/sterownikami silników
• Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
• Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi
• Gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
• Doświadczenie w obsłudze rozdzielni wysokiego napięcia
• Doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi
• Doświadczenie w zakresie konserwacji/konfiguracji skanerów kodów kreskowych
• Doświadczenie w pracy z maszynami drukującymi i etykietującymi

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Job ID: Amazon-1221875