Amazon

Data Center Electrical Engineering Technician

3+ months agoVästerås, Sweden

DESCRIPTION

We are currently seeking a Data Center Engineering Operations Technician to serve as a technical resource within our mission critical Data Center's Katrineholm, Eskilstuna or Västerås. The position will help ensure overall availability and reliability to meet or exceed defined service levels of Data Center Engineering Operations. We strive towards building a diverse workforce and look to hire the best people we can regardless of age, gender or ethnicity.

Due to the success of the Amazon Web Services (AWS) operations and rapid expansion of Data Centers we are recruiting suitable candidates to operate/maintain these facilities in Sweden. In this role you will have a positive involvement in both the maintenance of facilities and the improvement of efficiencies to help offer Amazon customer's better value.

You will also be involved in:

o Assisting in the operation and maintenance of all electrical, mechanical, fire/life safety equipment and HVAC equipment within the Data Center/Facility. This equipment supports mission-critical servers and must maintain better than 99.999% uptime.
o Assisting in the maintenance and monitoring of all Data Center systems to include incidents/events, problems, changes, monitoring, problem escalation/notification/resolution and all other aspects of Data Center support.
o Monitoring and troubleshooting all mechanical, electrical, HVAC systems, voice/data, cooling systems, fire/life safety equipment and generators.
o Providing assistance to contractor or data center engineers to ensure proper operation and maintenance of all facility equipment.
o Providing assistance to contractor or data center engineer to deploy new equipment, such as building racks, cabling, and other tasks as necessary.
o Performing site walkthroughs to verify proper operation of Facility Equipment and Monitoring Systems.

In addition to acting as a Facilities First Responder to critical events, you will be a part of the team supporting new data center facilities and existing data center facilities!

Vi söker nu en drifttekniker som ska fungera som en teknisk resurs på våra datacenter i Katrineholm, Eskilstuna eller Västerås. Syftet med rollen är att säkerställa tillgängligheten och tillförlitligheten hos de tekniska systemen och uppfylla eller överträffa de servicenivåer som satts upp av vår driftorganisation. Vi har mångfald som mål och strävar efter att anställa de mest kompetenta medarbetarna oavsett ålder, kön eller etnicitet.

På grund av den ökande efterfrågan på Amazon Web Services (AWS) tjänster och den snabba expansionen av våra datacenter söker vi kunniga medarbetare för att driva och underhålla dessa anläggningar i Sverige. I denna roll kommer du att bidra till underhållet av anläggningarna och även delta i arbetet att effektivisera och förbättra det värde vi kan erbjuda till kunderna.

Arbetet innefattar även:

o Drift och underhåll av elutrustning/mekanisk utrustning, brand-/säkerhetsutrustning och kyl/ventilationssystem på datacentret Denna utrustning stödjer kritiska servrar och måste vara i drift med en tillgänglighet på över 99,999 %.
o Underhåll och övervakning av samtliga datacentersystem. Detta innefattar incidenthantering, kontroller, problemhantering, och andra typer av support.
o Kontroll och felsökning av mekaniska och elektriska anläggningar, luftkonditioneringssystem, röst/data, kylsystem, brand/säkerhetssystem och generatorer
o Assistera datacentrets tekniker och externa leverantörer för att säkerställa korrekt drift och underhåll av samtlig utrustning.
o Assistera datacentrets tekniker och externa leverantörer vid driftsättning av ny utrustning, t.ex. uppbyggnad av rack, kabeldragning och andra uppgifter efter behov.
o Utföra ronder på anläggningen för att kontrollera utrustning och mätinstrument.

Du kommer att vara en av dem som är först på plats vid kritiska händelser och dessutom vara en del av det team som ansvarar för support av nya och befintliga datacenteranläggningar.

BASIC QUALIFICATIONS

BASIC QUALIFICATIONS
o 2+ years Electrical, mechanical and/or controls relevant experience
o Demonstrate key electrical and mechanical competencies and theory
o Strong English verbal and written communication skills
o Solid leadership and organizational skills
o Attention to detail
o Proven self-starter
o Ability to prioritize in a complex, fast-paced environment
o An ability to solve problems through root-cause elimination, stepping back to understand the broader context
o An aptitude for trouble-shooting and problem-solving complex issue
o An ability to follow procedures system documentation and track issues through appropriate entries into a Trouble Ticket system
o Know and apply safe electrical practice according to guidelines set by relevant electrical safety supervisory bodies
o Ability to maintain service level agreements (SLAs) through the implementation of proactive issue detection and immediate response
o Competent in use of basic IT programs such as MS Word/Excel or similar.
o Valid driving license.
This role involves covering 24x7 shift rotation

GRUNDKRAV
o Minst två års relevant erfarenhet inom elanläggningar, mekaniska system och/eller reglersystem
o Relevant praktisk och teoretisk kompetens inom elektriska och mekaniska system
o Goda kunskaper i engelska, både muntligt och i skrift
o Förmåga att leda och organisera
o Uppmärksam på detaljer
o Självgående
o Förmåga att prioritera i en komplex och snabbt föränderlig miljö
o Förmåga att lösa problem genom att eliminera grundorsaken samt ta ett steg tillbaka och se situationen i ett bredare sammanhang
o God förmåga att felsöka och åtgärda komplexa problem
o Förmåga att följa etablerade rutiner samt dokumentera och följa upp åtgärder med hjälp av ett ärendehanteringssystem
o Känna till och använda sig av lämpliga säkerhetsrutiner vid arbete med el, i enlighet med officiella riktlinjer och föreskrifter
o Upprätthålla servicenivåavtal (SLA) genom proaktiv felsökning och omedelbara åtgärder vid fel
o Goda kunskaper i grundläggande datorprogram såsom MS Word/Excel eller liknande.
o Giltigt körkort
I rollen ingår skiftarbete på kvällar, nätter och helger

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFERRED QUALIFICATIONS o Professional Certification in Electrical/Mechanical engineering or Controls engineering
o Working knowledge of generic mechanical-room infrastructure such as chillers, Air Handling Units, and fan controls.
o Familiar with the use of a CMMS and Approval systems.
o Working knowledge of backup generator systems
o Demonstrate good judgment and instincts in decision making
o Priorities appropriately in a complex, fast-paced environment
o Willingness to take ownership for technical issues brought by the customer base
o Be capable of actively engaging and working collaboratively with other support teams to drive resolution of problems encountered

Amazon is an equal opportunity employer.

We have plenty of other roles in our Data Centers, please find more information and apply here - https://bit.ly/396ZmeK

VI SER GÄRNA ATT DU HAR: o Behörighet och utbildning inom elanläggningar, mekaniska system eller reglerteknik
o Grundläggande kunskaper om utrustning såsom kylaggregat, luftbehandlingsaggregat och fläktreglage
o Vana att använda CMMS och ärendehanteringssystem
o Grundläggande kunskaper om reservkraftsystem (generatorer)
o Gott omdöme och goda instinkter vid beslutsfattande
o Förmåga att prioritera i en komplex och snabbt föränderlig miljö
o Vilja att ta ägarskap för tekniska problem som observerats av interna kunder
o Förmåga att lösa problem genom att aktivt ta kontakt med och samarbeta med andra team inom organisationen

Amazon fokuserar på lika anställningsmöjligheter när vi rekryterar.

Vi har flera andra lediga tjänster på våra datacenter. Läs mer och ansök här https://bit.ly/396ZmeK

Job ID: Amazon-1244183